شرکت فخر ایمنی شرق


در حال حاضر این شرکت نماینده رسمی فروش و خمات پس از فروش سیستم های نظارتی شرکتهای i3DVR کانادا و HME و KGUARD تایوان شامل انواع سیستم های ضبط دیجیتالی تصویر و دوربینهای دیجیتالی و آنالوگ و لنز و دیگر تجهیزات مرتبط می باشد .